Rodokmeň rodiny Kluvánkovej

Úvaha na tému: Odkiaľ prišli Kluvánkovci?.         na hlavnú stránku
stav k 26.8.2008

Ako som už povedal, naša rodina pochádza z Bánoviec nad Bebravou, zo Slovenska.
Podľa zvestí sa v Bánovciach naši predkovia mali objaviť po nájazde Jiskrovcov približne v roku 1440. Údajne prišli niekde z Čiech alebo Moravy (s Jiskrovcami....).
Podľa inej povesti sem prišiel rytier Kluvánek a Lapár ako sprievod niektorého českého kráľa alebo jeho brata čo mal utekať pred bratom (Jagelovci?). Ale údajne je to báchorka.
Prvý doložený výskyt Kluvánka na území Slovenska je z roku 1703.

Tak som sa zamýšľal nad tým, ako s týmito hypotézami pohnúť. Zatiaľ vôbec nič nenaznačuje konkrétne na Jiskrovcov alebo nejaký doprovod Jagelovcov.
Najprv som konzultoval pôvod mena v Slovenskej Akadémii Vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, jazykovú poradňu JÚĽŠ SAV , Bratislava. Tu je ich odpoveď. Zatiaľ žiadna stopa....
Potom som sa s podobnou otázkou obrátil na Ústav pro jazyk český AV ČR oddělení jazykové kultury – jazyková poradna. Tu je ich odpoveď. Zatiaľ len slabá stopa....

Tak som začal pátrať v databázach priezvísk žijúcich osôb. http://slovnik.juls.savba.sk a http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21032290&docType=ART&chnum=3&lang=cs.
Tam som zistil, že v ČR žijú jediní dvaja Kluvánkovci a to ja a môj syn Jakub. Pri hrátkach som však zistil, že PODOBNÉ mená sa dajú nájsť. Tak ma napadlo, že možno došlo v priebehu dejín k modifikácii priezviska. Podľa mňa to je dosť pravdepodobné, pretože predovšetkým pri sťahovaní môže nový matrikár zapísať nové meno s chybou, pretože nevie, aká je zvyklosť meno písať. Navyše v dobe pred 16storočím nebolo obvyklé viesť matričné záznamy pre neurodzených.
Najpodobnejšie mi prišlo priezvisko KLVÁNEK / KLVÁNKOVÁ, je to len ubratie alebo pridanie jednoho písmena, slovný základ zostáva rovnaký (viz vyjadrenia jazykovedných poradní).
Výsledky:
Priezvisko Počet Slovensko Počet Česko
KLVAŇA

9

324

KLVÁČEK

5

65

KLVAŇ

0

43

KLVÁNEK

0

22

KLIVAN

0

19

KLUVANEC

76

7

KLVÁŇ

10

4

KLVAN

0

2

KLUVÁNEK

26

2


Dámam sa ospravedlňujem ale zo štatistického pohľadu to je jedno, či hľadám i ženské tvary priezviska.
Klváň sa dokonca vyskytuje v okolí Bánoviec, ale poďla mňa to je už iné meno. Podľa mňa je Klvánek dobrý kandidát aj preto že sa viacmenej vyskytuje alternatívne s Kluvánek. Medzinárodný výskyt priezviska Klvánek / Klvánková je vcelku zanedbateľný (strýčko Google, Ancestry.com, Ellisisland.org).
V Berní rule (najstarší český (nie moravský) kataster, uzavretý v roku 1654) sa jeden predok našiel: sedlák Jiřík Klvánek, BR Plzeňsko, díl I, strana 321, obec Kozí (Klatovy), panství Běšiny.

Ďalej som si predstavoval, že budem pátrať hlavne po žijúcich Klvánkovcoch (žijú asi v okolí Liberca a Valašského Meziříčí), ale tu som tvrdo narazil. Pretože nikto z nich nieje v telefónnom zozname. Tak som skúšal získať kontakty z verejných zdrojov v internete. Našiel som nejakého jedného Klvánka, ale ten na e-maily neodpovedá a na moje telefonické hovory neustále reaguje že teraz nemá čas. Ani na ICQ som nebol úspešný.
Je to premňa obrovské rozčarovanie, pretože už neviem na koho ďaľšieho by som sa obrátil. Nenapadá ma ako pokračovať po prípadných iných rodinách s podobným menom. Pokiaľ k nim patríte, alebo máte nejaký podnetný tip alebo informáciu, budem Vám povďačný, keď sa mi ozvete. Kontakt namňa je tu:e-mail

Hľadaním v starých Bánovských matrikách z roku 1700 som našiel, že si naši predkovia písali (presnejšie im písali) i tvary priezviska KLUWÁNOK KLUVÁNOK KLVÁNEK a to dokonca tej istej osobe v rozličných tvaroch (raz Kluvánek a raz Klvánek) a to myslím podporuje moju teóriu o príbuzenstve s inými priezviskami.
Pokiaľ by teda ktokoľvek zo spríbuznených priezvisk mal záujem, mohli by sme si porovnať Y-DNA informáciu a zistiť či sme z rovnakej etnickej skupiny a prípadne pred koľkými generáciami sme mali spoločného predka. Test na 67 markerov je už schopný potvrdiť, že sme mali spoločného mužského predka bližšie ako 11 generácií (250 rokov) s presnosťou 95%. Už viem, ako na to...