Rodokmeň rodiny Kluvánkovej

Zatiaľ najstarší Kluvánek narodený 1703         na hlavnú stránku

Momentálne najstaršia mne známa písomná zmienka je záznam v knihe narodení Bánovskej matriky 1700-1775.
Ešte asi narazíme na staršieho, pretože sme zatial prezerali len knihu narodení, v knihe sňatkov alebo zomrelých nájdeme asi starších kluvánkov, ale na to treba ešte stráviť asi tak týždeň v archíve. Čítanie v týchto matrikách je veľmi namáhavé, pretože sú 1)prevedené na film a je treba používať čítačku na filmy. 2)matričné knihy sú často poškodené, občas presvitá druhá strana. 3)pisár šriabal nečitateľne a dokonca prepisoval a škrtal.
Catharina1703
Catharina1703-detail
Približný prepis: 23(?) die Baptisani Catharina nata ex Patre Joanni Kluw-anok at Anna conjungibus. Patrini Joanes Protujavi (????) et Anna, Andreas Papay (?) consors.
Približný preklad:23(?) dňa (December 1703) bola pokrstená Katarína narodená z manželov Joanesa Kluw-anok(Jána Kluvánka) a Anny. Krstní rodičia sú Ján Protujavi(????) a Anna, maželka Andreja Papaja.

Ďaľšia ukážka, tentokrát už pekne rozmazaná a inverzne tak ako to vidno na tienitku prezeračky filmov (ľavý obrázok). Štvrtý záznam zhora (asi uprostred strany).
Strana 226 film . . Strana 226 papier
. Strana 226-detail
Približný preklad:27(?) dňa (Marec 1738) bolo pokrstené dieťa Anna. Otec Andreas Kluvánek, matka Dorothea (???). Krstní rodičia sú Georgius Madovický (?) a Zuznama Minárik, Bánovce.