Rodokmeň rodiny Kluvánkovej

LEGENDA         na hlavnú stránku

Stránky s rodokmeňom sú generované programom, ktorý nevie slovensky. Kým to napravím, tak sem skúsim umiestniť nejaký slovník pojmov.

Prehľadné stromy na vytlačenie (PDF)
skratka anglicky slovensky
b.bornnarodený(á)
Abt.aboutpribližne (presnosť asi +- 2roky)
d.deathsmrť
sp.spousemanžel(ka)
m.marriedsňatok
Div.Divorcedrozvedený(á)
asipri dátume znamená HRUBÝ odhad horší ako +-2roky
?miesto dátumu znamená že nevieme kedy (napríklad je jasné že nežije ale nevieme kedy umrel)
Printed on Page XVytlačené na strane X
PedigreeRodokmeň, pôvod

WEBové stránky s rodokmeňom
anglicky slovensky
DescendantNasledovník
Surname listZoznam priezvisok
Name indexMenoslov
aboutokolo, približne (presnosť asi +- 2roky)
inv (určenie miesta)
ToDo:ešte spraviť (vyriešiť)
They had the following children:Mali nasledovné deti:
daughter ofdcéra (koho)
son ofsyn (koho)
anda
Addr when born :Adresa pri narodení:
Addr when married:Adresa pri sňatku:
Addr when died:Adresa pri úmrtí:
Adresa=číslo domu (U tých kde bolo v matrike uvedené bydlisko v okamihu zápisu, len Bánovce). Možno dohľadať v mape...
(He/she) was bornnarodil(a) sa
(He/she) was christenedBol(a) pokrstený (á)
(He/she) marriedoženil sa s/ vydala sa za
(He/she) diedumrel(a)
(He/she) was buriedBol(a) pochovaný (á)
The cause of death wasPríčina smrti bola:
Keď sú za menom v zátvorke ďaľšie mená, tak to bývajú mená predkov. (otca-praotca atď)
First Generationprvá generácia
Second Generationdruhá generácia
Third Generationtretia generácia
Fourth Generationštvrtá generácia
Fifth Generationpiata generácia
Sixth Generationšiesta generácia
Seventh Generationsiedma generácia
Eighth Generationôsma generácia
asipri dátume znamená HRUBÝ odhad horší ako +-2roky
?miesto dátumu znamená že nevieme kedy (napríklad je jasné že nežije ale nevieme kedy umrel)