Rodokmeň rodiny Kluvánkovej

CENZUS 1715         na hlavnú stránku

Prvá najstaršia mne známa písomná zmienka je v cenzuse z roku 1715.
Cenzus je súpis majetku a osôb, sčítanie ľudu, zaradenie obyvateľov do tried podľa pôvodu a majetku prípadne stredoveká renta.
Cenzus 1715 . . Cenzus 1715-detail
Joannes (J.) Kluvánek Pellio
(tretí riadok zospodu, je v ňom číslovka 10)
Čo sa dá preložiť ako Ján Kluvánek, kožušník.

Mená-transkripcia z povodneho dokumentu (mierne zmaďarizované): Stephanus Balaza; Joannes Labichansky; Joannes Finovacsky; Elias Fidicius; Stephanus Szurovy; Stephanus Zitnanskj; Joannes Pravotoczkj; Joannes Pcsenansky; Joannes Csiprisna; Paulus Janok; Joannes Matejovik; Michael Blacza; Stephanus Stephanides; Stephanus Szlipka; Michael Tamaska; Paulus Remenar; Joannes Grács; Stephanus Bognanskj; Michael Meszar; Samuel Tkacs; Michael Somodi; Georgius Lackoczy; Nicolaus Ondris; Joannes Suba; Joannes Benus; Joannes Ondrusovicz; Andreas Valko; Elias Fidicen; Stephanus Nagy; Andreas Dachon; Petrus Ondrejkovis; Joannes Leczannskj; Nicolaus Bangya; Georgius Zitko; Michael Dovornyoz; Joannes Nipas; Joannes Racz; Duchonka; Joannes Blaho; Joannes Fidicinis; Joannes Kohuss; Michael Bistikansky; Samuel Manus; Laurentius Szwdek; Michael Remanar; Csanadi; Stephanus Kehoczkj; Andreas Peczenanskj; Georgius Nagy; Stephanus Berecs; Noharka; Andreas Bohus; Andreas Hancso; Joannes Dubinsky; Joannes Csinik; Michael Csanadi; Georgius Polaho; Michael Remis; Skulteti; Andreas Homollya; Georgius Dobnyczky; Michael Pollyak; Andreas Csenakocz; Michael Kacsina; Stephanus Ladaczky; Michael Kmetkoj; Joannes Zitnansky; Michael Hornyensky; Stephanus Sztranyo; Fantoska; Michael Szloboda; Ladaczki; Joannes Vitko; Laczkova; Karlova; Adamus Oravecz; Georgius Pagaczo; Adamus Zajacz; Andreas Csizmarovih; Mlinarovih; Joannes Valko; Andreas Tkacs; Michael Pagacsek; Michael Ozorovskj; Joannes Hajakovskj; Joannes Szlaminka; Bartholomaeus Theophiles; Szlipkova; Joannes Zajacz; Pius Bartobna; Martinus Krivko; Michael Kochanovsskj; Michael Pallo; Joannes Cezirok; Fartoska; Joannes Babaj; Georgius Balas; Adamus Vondev; Joannes Laczko; Andreas Holy; Martinus Sznidera; Michael Kardos; Joannes Marikovvsky; Andreas Opatovskj; Georgius Papal; Paulus Privezky; Stephanus Victor; Michael Bakallya; Joannes Kluvanek; Joannes Valy; Andreas Dreveny; Georgius Cseoven; Georgius Kmetko; Andreas Maleta; Michael Konsnanskj; Joannes Reznykj; Martinus Vavak; Georgius Lehocsky; Lakatos; Joannes Skultety; Nicolaus Belak; Gabriel Kobida; Paulus Peczenansky; Dovoranka; Joannes Viglasty; Joannes Lida; Stephanus Sarkany; Joannes Bakullya; Georgius Palatinus; Georgius Hortulany; Georgius Vinczur; Michael Koprna; Joannes Melis; Paulus Fabry; Kovacska; Samuel Racz; Horka; Szlosarka; Joannes Csudi; Stephanus Traphna; Georgius Hornyansky; Stephanus Cserno Lehoczky; Stephanus Miczina; Thomas Kovacs; Joannes Lakatos; Andreas Csinik; Paulus Melis; Stephanus Szlunyinka; Joannes Lakatos; Joannes Sufranyk; Stephanus Verba; Andreas Vozarik; Joannes Koprinecz; Andreas Szuhay; Martinus Czapera; Joannes Davis; Andreas Breckles; Michael Moliris; Stephanus Kohus; Dlabos; Stephanus Datyel

Ostatné stránky Cenzus 1775 (Bánovce)
530, 531, 532, 533, 534, 535, 556,
Originál: Bánovce. | Všeobecne ARACANUM.