Graf zobrazuje aktuálne namerané dáta z automatickej klimatologickej stanice asi 70 výškových metrov POD chalupou dolu v doline (chladnejšie).
Sú aktualizované po 10 minútách. Čas na ose x je udávaný v SEČ. Data niesú nijak verifikované!

Zdroj: Český hydromoteorologický ústav.
Hlavná stránka (Main page)